• "Их нүүдэл" сургалтын удирдлагын систем
Эцэг эх, асран хамгаалагч нарт зориулсан програм

  • Хүүхдийнхээ хичээлийн хөтөлбөртэй таницлах 
  • Хүүхдийнхээ хичээл сургалтын явцад байнгын хяналт тавьх
  • Сургуулиас зохион байгуулах сургалтанд хамрагдах
  • Сургуулийн мэдээ мэдээллийг тогтмол авах
  • Багштай байнгын холбоотой байх

Нэмэлт боломжууд

  1. Хүүхдийнхээ сургалтын төлбөрийг онлайнаар төлөх
  2. Хүүхдийнхээ хичээлийн ирцтэй танилцах 
  3. Сургуулийн цайны газрын мэдээлэл авах, төлбөр төлөх 
  4. Автобус зэрэг бусад дэд системүүдтэй ажиллах 

 

 

Удирдлагын програм

Захирал, сургалтын менежер системийн удирдагчид зориулсан програм

Багшийн програм

Багш нарын өдөр тутмын ажлын ачааллыг бууруулах зорилготой програм

Сурагчийн програм

Суралцагчид бие даан суралцах чадварыг эзэмшинэ.